Bereken de jaaropbrengst van uw zonnecollector

Met behulp van de gegevens op de Solar Keymark certificaten, kan men zelf met onderstaand programma de opbrengst van een zonnecollector berekenen. Dit is ook een ideale methode om verschillende collectoren onderling te vergelijken. Met een enkele klik op een voorbeeldcollector onder aan deze pagina, kan men de opbrengst aflezen. Sinds de invoering van het energielabel (ERP) kan men ook deze gegevens gebruiken om collectoren te vergelijken. De resultaten ncol voor deze Viessmanncollectoren zijn weergegeven in een staafdiagram.

Legenda:

. .

= eigenschappen van de collector, uit het Solar Keymark certificaat

. .

= bedrijfscondities, zelf in te voeren

. .

= berekende gegevens

Merk:
Type:
Soort:
Solarkeymark reg. nr.:
Met betrekking op:
Apertuur [Aa]
EN 12975-2
Bruto [Ag]
ISO 9806
Oppervlakte:
Optisch rendement: [η0]
Temperatuur onafh.warmteverliescoëfficient: [a1]
W/(m²·K)
Temp. afhankelijke warmteverliescoëfficient: [a2]
W/(m²·K²)
Gemiddelde collectortemperatuur: [tm]
°C
Gemiddelde buitentemperatuur: [ta]
°C
Gereduceerd temperatuursverschil: [T*]
K·m²/W
Globale instraling: [G]
W/m²
Jaarlijkse instraling in collector (NL): [Gj]
GJ/m²
     
Voorbeelden opbrengstberekening van enkele veel toegepaste zonnecollectoren:
Vitosol 100-FM
1.91m²

Vitosol 200-FM
2,31m²

Vitosol 200-T
SPEA

Vitosol 300-T
SP3C


Resultaten:
Met betrekking op:
Apertuur [Aa] Bruto [Ag]
Collectorrendement:
Jaaropbrengst collector*:

GJ , dat is

kWh

GJ, dat is

kWh

Jaaropbrengst collector per m² :

GJ/m²

kWh/m²

GJ/m²

kWh/m²

*=Deze waarden dienen gelijk te zijn voor zowel Ag als Aa, maar kunnen door kleine verschillen in de parameters enigszins afwijken.

Opbrengstvergelijking van Viessmanncollectoren

Solarkeymark database

Meer informatie over de bepaling van de collectoropbrengst vindt u hier.

formule opbrengst